OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI NOVO TECHNOLOGIES S.A. W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Zarząd NOVO Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 399§1 KSH oraz art. 402§1 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) na dzień 21 października 2020 r., na godz. 11:00, w siedzibie Spółki przy ul. Cybernetyki 7 B, Warszawa, z proponowanym porządkiem obrad:

więcej >

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI NOVO TECHNOLOGIES S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2020 R.

Zarząd NOVO Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art.399§1 KSH oraz art.402§1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) na dzień 23 czerwca 2020 r., na godz. 11:00, w siedzibie Spółki przy ul. Cybernetyki 7 B, Warszawa, z proponowanym porządkiem obrad:

więcej >