Kompleksowe oprogramowanie wspierające zarządzanie obiektami komercyjnymi

Pomagamy naszym Klientom podnosić efektywność zarządzania

W NOVO Technologies najważniejsze są potrzeby naszych Klientów – to im podporządkowujemy nasze wszystkie działania.

Zatrudniamy kreatywnych, odpowiedzialnych i komunikatywnych współpracowników, wykorzystujemy najnowsze technologie oraz modele dystrybucji oprogramowania, cały czas rozwijamy i unowocześniamy nasze produkty, tak, aby jeszcze lepiej spełniać dynamicznie zmieniające się oczekiwania naszych Klientów.

Nasz strategiczny cel, który postawiliśmy sobie na samym początku działalności jest cały czas ten sam - chcemy, aby oprogramowanie NOVO Technologies, dzięki nowoczesności, jakości, elastyczności, dopasowaniu do potrzeb, referencjom było oprogramowaniem pierwszego wyboru dla naszych Klientów na wszystkich rynkach, na których działamy.

Dzięki naszym Klientom, którzy inspirują nas w codziennej pracy, jesteśmy na dobrej drodze, aby ten cel osiągnąć szybciej niż planowaliśmy.

Ludzie

Sukces naszej firmy tworzą ludzie.

Obecnie nasz zespół, który od momentu rozpoczęcia działalności powiększył się 5-krotnie, liczy kilkanaście kreatywnych, dynamicznych i odpowiedzialnych osób, które codziennie starają się podnosić jakość tworzonych przez NOVO Technologies produktów, standard obsługi Klienta czy współpracy z partnerami i dostawcami.

Dzięki naszym Klientom, którzy obdarzają nasza firmę zaufaniem, cały czas się rozwijamy i ciągle poszukujemy nowych współpracowników, którzy chcieliby dołączyć do NOVO i zmieniać rzeczywistość. Zachęcamy potencjalnych współpracowników do kontaktu z nami, jeżeli po lekturze informacji, które umieściliśmy na tej stronie internetowej, dojdą do wniosku, że filozofia i model działania naszej firmy są tym, co chcieliby robić w życiu zawodowym.

Produkty

Naszym celem jest tworzenie najlepszych jakościowo produktów, które w optymalny sposób odpowiadają wymaganiom i potrzebom naszych Klientów. Dlatego stosujemy nowoczesne rozwiązania, zarówno w produkcji oprogramowania, jego testowaniu, jak i udostępnianiu Klientom.

Nasze oprogramowanie jest kompleksowe, wydajne, i bardzo przyjazne w codziennej pracy, dzięki ergonomii interface użytkownika, na którą zwracamy szczególną uwagę w procesie tworzenia i rozwijania produktów. Oprogramowanie, które udostępniamy naszym Klientom powinno być także bardzo bezpieczne, tym bardziej, że wszystkie nasze systemy są dostępne poprzez standardową przeglądarkę internetową.

W chwili obecnej oferujemy nasze produkty Klientom działającym w 2 sektorach: nieruchomości komercyjnych (system NOVO Property Management) oraz oświaty (aplikacje pakietu NOVO Szkoła).

W obu przypadkach oprogramowanie, które tworzymy i udostępniamy Klientom, jest bardzo wysoko oceniane za jakość, kompleksowość, dopasowanie do oczekiwań i wymagań danego sektora, a także ergonomię i łatwość obsługi.

Technologia

W NOVO Technologies korzystamy z własnej, unikalnej technologii, którą wyróżnia innowacyjne podejście do tworzenia kodu oprogramowania, a mianowicie stosowanie koncepcji GUI („Graphical User Interface”) do tworzenia kodu. Dzięki temu nie jest wymagane programowanie i pisanie kodu przez programistę, co eliminuje konieczność testów funkcjonalnych oprogramowania oraz obniża znacząco czas potrzebny do tworzenia oprogramowania i w konsekwencji podwyższa efektywność rozwijania istniejących systemów i tworzenia nowych.

Szacujemy, że nasza technologia pozwala nawet na dziesięciokrotne skrócenie czasu potrzebnego do budowy bądź rozwijania oprogramowania w porównaniu z tradycyjnymi metodami pisania kodu przez programistę.

Systemy informatyczne, które tworzymy w NOVO Technologies w oparciu o stosowaną technologię są bardzo dobrze ustrukturyzowane i składają się z trzech niezależnych warstw: prezentacji danych, samych danych oraz warstwy logiki biznesowej. Takie „warstwowe” podejście pozwala na projektowanie dowolnego wyglądu oprogramowania (dzięki podejściu GUI). Baza danych jest zawsze spójna i nie występuje w niej problem logic redundancy, ponieważ cała logika systemu jest przechowywana tylko w jednym miejscu. Jest to szczególnie ważne w przypadku dokonywania zmian w już działającym u klienta systemie – wszelkie zmiany są wprowadzane tylko w jednym miejscu. Dzięki temu znacząco zostaje skrócony czas potrzebny na stworzenie dokumentacji systemowej, która nie musi być tak szczegółowa i dokładna jak w przypadku tradycyjnych narzędzi programowania.

Bardzo istotną cechą technologii, którą stosujemy jest wysoki poziom bezpieczeństwa – nasza platforma technologiczna ma wbudowane trzy warstwy zabezpieczenia dostępu - najwyższy poziom zabezpieczenia stosuje mechanizmy bazodanowe (użytkownicy, grupy), które eliminują ryzyko nieautoryzowanego dostępu.

Nasza platforma jest przystosowana do pracy ze wszystkimi najważniejszymi bazami danych, które są standardem w zastosowaniach komercyjnych: Oracle, PostgreSQL, MS SQL, Informix. Potrafi także wymieniać w czasie rzeczywistym dane z innymi bazami danych używającymi ODBC i XML.

Ponadto platforma jest bardzo wydajna – systemy informatyczne stworzone w oparciu o to rozwiązanie umożliwiają efektywne korzystanie z oprogramowania przez dziesiątki tysięcy jednoczesnych użytkowników.

Model SaaS

Nasze oprogramowanie dostarczamy Klientom w nowoczesnym modelu SaaS (z angielskiego „Software as a Service”) czyli w modelu usługowym.

W modelu „Oprogramowania jako usługa” Klient płaci jeden abonament za dostęp do oprogramowania przez standardową przeglądarkę internetową. Abonament obejmuje nie tylko korzystanie z oprogramowania, ale także z serwerowni, serwerów, baz danych i usług koniecznych do korzystania z oprogramowania poprzez sieć internetową.

Model SaaS powoduje zazwyczaj znaczące obniżenie całkowitego kosztu korzystania z oprogramowania w stosunku do „tradycyjnego” modelu IT, ponieważ Klient nie płaci osobno u różnych dostawców za oprogramowanie, usługi, kosztowną infrastrukturę informatyczną ani za rozbudowę zespołu informatycznego.

Model SaaS pozwala także na znacząco szybsze i prostsze skorzystanie ze światowej klasy optymalnych procesów (biznesowych, zarządczych, księgowych, administracyjnych itd. w zależności od rodzaju aplikacji) zawartych w ofercie SaaS niż „tradycyjny” model IT, w którym Klient musiał sam zarządzać wieloma elementami, a wdrożenia są długie i obarczone ryzykiem niepowodzenia.

Zyskują na tym nasi Klienci, ponieważ otrzymują stosunkowo szybko, tanio i z niskim ryzykiem oprogramowanie zawierające optymalne procesy biznesowe.

> Więcej informacji o modelu SaaS...

Bezpieczeństwo

We wszystkich oferowanych przez nas produktach informatycznych stosujemy podwyższony poziom zabezpieczeń danych.

Zabezpieczenia systemowe z poziomu samego oprogramowania, oprócz tak standardowych jak wymagania odnośnie długości i różnorodności znaków w haśle dostępowym do systemu, blokowanie dostępu po 3 nieudanych próbach, ograniczony czas sesji użytkownika czy obsługa certyfikatów SSL, obejmują także unikalne rozwiązanie NOVO Technologies S.A. polegające na weryfikacji użytkownika systemu bezpośrednio z poziomu bazy danych, a nie samego interface systemu, jak w wielu innych rozwiązaniach dostępnych na rynku. Takie rozwiązanie znacząco podnosi poziom zabezpieczenia danych znajdujących się w oprogramowaniu. Oprogramowanie automatycznie dokonuje rejestracji każdego logowania do bazy danych oraz zapisuje szczegółowe informacje dotyczące danego logowania.

Warunki techniczne i organizacyjne zabezpieczenia danych, powierzonych nam przez Klientów, realizowane są w jednym z najlepszych centrów danych w Polsce, posiadającym centra kolokacji w kilku miejscach w naszym kraju. Standardowe zabezpieczenie infrastruktury serwerowej, z której korzystamy obejmuje:

  • dwa oddalone od siebie centra danych, z możliwością odtworzenia danych i uruchomienia platformy technicznej w drugim centrum w razie całkowitego zniszczenia pierwszego centrum danych,
  • pełną ochronę zgodnie z ogólnie rozpoznawanymi, wysokimi standardami ochrony fizycznej tego typu obiektów,
  • redundantny system gwarantowanego zasilania centrów danych (2 niezależne źródła zasilania, niezależny generator prądotwórczy),
  • pełną klimatyzację pomieszczeń, z zabezpieczeniem w przypadku awarii,
  • wydzieloną sieć bezpiecznego przekazywania danych VPN,
  • łącze do internetu o gwarantowanej przepustowości (min. 2 niezależnych dostawców),
  • ochronę sieciową wysokiej klasy poprzez platformę sprzętowo-programową,
  • regularny, automatyczny back-up danych,
  • certyfikaty bezpieczeństwa.

NOVO Technologies S.A.
ul. Cybernetyki 7B
02-677 Warszawa
0 801 044 006
(22) 266 03 90
www.novo-property.com
dok@novo-technologies.com