Kompleksowe oprogramowanie wspierające zarządzanie obiektami komercyjnymi
Funkcjonalność Korzyści Historie sukcesu
<
>

Obsługa wszystkich typów nieruchomości komercyjnych

System NOVO Facility Management wspiera zarządzanie wszystkimi typami nieruchomości komercyjnych: obiektami handlowymi, biurowymi oraz magazynowo-logistycznymi.

System doskonale sprawdza się także jako oprogramowanie wspierające wynajem powierzchni komercyjnej w innych obiektach użyteczności publicznej typu terminale lotnicze, dworce, stacje metra.

Efektywne zarządzanie zgłoszeniami

System, poprzez funkcjonalność HelpDesk, w bardzo intuicyjny sposób umożliwia efektywne zarządzanie obszarem tzw. Reactive maintenance.

HelpDesk pozwala na bardzo szybkie rejestrowanie zgłoszeń, także poprzez funkcję tzw. Makr, która automatycznie uzupełnia większość wpisów do systemu w oparciu o predefiniowane wartości. Użytkownicy systemu - osoby zarządzające lub pracujące w obszarze FM, jak i np. najemcy, którzy wykorzystują do tego funkcjonalność Portal Najemcy mogą otrzymywać automatyczne alerty mailowe np. o zmianie statusu zgłoszenia. Funkcja Kalendarz pozwala na efektywne zarządzanie realizacją zgłoszeń przez serwisantów lub firmy techniczne.

Moduł HelpDesk umożliwia elastyczne definiowanie m.in. „geografii” obiektu, typów, kategorii, priorytetów i statusów zgłoszeń, procesu akceptacji, a także umożliwia szybki wydruk formularza zgłoszenia dla celów formalnych.

Uzupełnieniem funkcjonalności HelpDesk jest rozbudowany raport SLA z realizacji zgłoszeń, w prosty i przejrzysty sposób prezentujący analizę wykonanych zgłoszeń w stosunku do założonych poziomów SLA.

Rozbudowany rejestr urządzeń w oparciu o geografię obiektu

Moduł Facility Management umożliwia bardzo elastyczne definiowanie „geografii” obiektu, zarówno w układzie poziomym jak i pionowym.

Aktywne wykorzystanie przez system planów obiektów w formacie .dwg (Autocad) umożliwia bardzo szybkie zlokalizowanie danego urządzenia na „mapie obiektu” co ułatwia, szczególnie pracownikom lub firmom serwisowym nowym na obiekcie, szybką realizację zgłoszeń lub czynności okresowych.

Intuicyjne zarządzanie przeglądami

System NOVO Facility Management pozwala na zarządzanie całym obszarem PPM (preventive maintenance) praktycznie w oparciu o 1 ekran.

Ekran Harmonogram w sposób graficzny prezentuje zaplanowane czynności okresowe, ich rodzaj oraz status wykonania, a plany można szybko zmieniać za pomocą intuicyjnej funkcji Drag&Drop dostosowując harmonogram czynności okresowych do dynamicznie zmieniającego się planu tygodnia lub nawet dnia.

Wszystkie czynności okresowe mogą być planowane na 2 poziomach: na poziomie urządzenia lub jego kategorii, umożliwiają także planowanie kosztów tych czynności, co znacząco podnosi elastyczność zarządzania obszarem PPM.

Do każdej z czynności okresowych system automatycznie wygeneruje protokół odbioru, a także, dzięki funkcji Wizard, umożliwi bezbłędne przeprowadzenie każdego przeglądu czy inspekcji.

Efektywne zarządzanie magazynem części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

System, dzięki funkcjonalności ewidencjonowania kosztów realizacji zgłoszeń lub czynności okresowych, umożliwia efektywne zarządzanie obszarem kosztów, ponoszonych w związku z prowadzoną w obszarze FM, działalnością.

W systemie można ewidencjonować koszty w podziale na materiały oraz robociznę wewnętrzną (pracownicy) lub zewnętrzną (firmy serwisowe/techniczne zewnętrzne).

Pełna mobilność dla serwisantów dzięki intuicyjnym aplikacjom mobilnym

Dzięki aplikacji mobilnej, opartej o standard HTLM5, z modułu NOVO Facility Management można korzystać wykorzystując dowolne urządzenie typu smartfon lub tablet, zarówno on-line, jak i off-line.

Aplikacja mobilna działa w oparciu o systemy IoS oraz Android i umożliwia m.in. korzystanie z funkcji kalendarza lub zmiany statusu zgłoszeń w przypadku zakończenia ich realizacji.

Inteligentne archiwum dokumentów

Moduł archiwizacji dokumentów pozwala nie tylko na przechowywanie wszystkich typów elektronicznych wersji dokumentacji (skany, PDF-y, zdjęcia itp.) związanej z prowadzoną działalnością, ale także na inteligentne wyszukiwanie kontekstowe, np. poprzez wpisanie słowa „czynsz” system wylistuje wszystkie dokumenty, które zawierają to słowo albo w nazwie dokumentu, albo, korzystając z interface do systemu typu OCR, w jego zawartości.

System umożliwia także bardzo elastyczne parametryzowanie i korzystanie z „drzewka” dokumentów.

Portal Najemcy

Najemcy w obiektach, które korzystają z NOVO PM, mają możliwość dostępu do wybranych danych i informacji z systemu poprzez tzw. Portal Najemcy, dostępny całkowicie on-line.

Portal najemcy umożliwia najemcom szybki podgląd swoich rozliczeń z tytułu wystawionych faktur za najem lokali (lub innych jednostek najmu) w obiekcie, możliwość ściągnięcia kopii faktur w formacie PDF, dodania do systemu danych o generowanych obrotach (wraz z możliwością ich podglądu, jak zmieniały się w czasie), dodania do system zgłoszeń dotyczących infrastruktury technicznej (wraz z możliwością sprawdzania statusu ich realizacji), sprawdzenie danych kontaktowych do osób zarządzających (np. księgowość, płatności, kwestie techniczne itp.), a także szybkiego napisania emaila (dzięki funkcji bezpośredniego przekierowania do używanego programu pocztowego). A sam zarządca ma możliwość błyskawicznej publikacji w Portalu Najemcy ogłoszeń dotyczących działalności obiektu.

A wszystko to w nowoczesnej szacie graficznej, z możliwością wyeksponowania np. logo zarządcy.

Pełen dostęp przez Internet

NOVO Facility Management jest w pełni dostępny przez zwykłą przeglądarkę internetową, dzięki czemu użytkownik może korzystać z systemu z dowolnego miejsca poprzez dowolne urządzenie podłączone do Internetu.

Aktualizacja danych w czasie rzeczywistym

Wszystkie dane w systemie aktualizują się w czasie rzeczywistym, np. wprowadzenie do umowy najmu nowych parametrów w związku z podpisanym aneksem jest natychmiast widoczne w systemie dla innych użytkowników mających dostęp do tego typu informacji.

Szybkie i efektywne wdrożenie

Wdrożenie systemu NOVO Facility Management jest bardzo szybkie z uwagi na doskonałe dopasowanie systemu do potrzeb firm zarządzających obiektami komercyjnymi lub ich właścicieli, sprawdzoną metodologię, zautomatyzowany proces importu danych do systemu, jak również wbudowane w system mechanizmy sprawdzające integralność danych.

Wysoki poziom zabezpieczenia danych

Korzystając z najwyższej klasy centrów danych oraz dzięki wbudowanym odpowiednim zabezpieczeniom systemowym o jakości na poziomie systemów informatycznych wykorzystywanych przez instytucje finansowe, system NOVO Facility Management zapewnia użytkownikom wysoki poziom komfortu w codziennej pracy.

NOVO Facility Management jako moduł systemu NOVO Property Management wspierający pracę zarządców w obszarze technicznym, posiada możliwość autonomicznej pracy, jednak opcja równoległego funkcjonowania w oparciu o jedną bazę danych z modułem NOVO Facility Management, umożliwia skorzystanie ze zintegrowanego, kompleksowego narzędzia do zarządzania obiektem komercyjnym.

Korzystanie z modułu NOVO Facility Management w codziennej pracy dostarcza użytkownikom szeregu korzyści, w tym m.in.:

  • daje możliwość tworzenia unikalnej bazy wiedzy o obiekcie i urządzeniach,
  • zwiększa komfort najemcy dotyczący współpracy z zarządcą poprzez efektywną obsługę i komunikację, w tym błyskawiczną rejestrację zgłoszeń i ich realizację,
  • umożliwia znaczące skrócenie procesu obsługi usterek lub awarii,
  • stanowi intuicyjną i ergonomiczną platformę komunikacji z najemcą i dostawcą usług serwisowych lub technicznych,
  • proaktywnie monitoruje istotne terminy czynności okresowych,
  • monitoruje cykl życia urządzeń w obiekcie,
  • umożliwia efektywne zarządzanie kosztami realizacji zgłoszeń, czynności okresowych, remontów i konserwacji,
  • dostarcza poprawnych i kompletnych danych w czasie rzeczywistym umożliwiając podejmowanie szybkich, optymalnych decyzji biznesowych,
  • upraszcza zarządzanie całą dokumentacją techniczną dla urządzeń, instalacji i samego obiektu.


Poznaj kluczowe funkcjonalności systemu NOVO PM

Formuła prezentacji multimedialnej ułatwi Państwu poznanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla sektora nieruchomości komercyjnych, jakie oferujemy w ramach systemu NOVO Property Management.

NOVO Technologies S.A.
ul. Cybernetyki 7B
02-677 Warszawa
0 801 044 006
(22) 266 03 90
www.novo-property.com
dok@novo-technologies.com