Kompleksowe oprogramowanie wspierające zarządzanie obiektami komercyjnymi

Firma NOVO Technologies realizuje projekt dofinansowany z funduszy EU

RPMA.01.02.00-14-5638/16 - Opracowanie przez NOVO TECHNOLOGIES S.A. unikalnych, autorskich funkcji opartych o inteligentne algorytmy optymalizujące dla własnych aplikacji biznesowych.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Nr projektu: RPMA.01.02.00-14-5638/16

Tytuł projektu: Opracowanie przez NOVO TECHNOLOGIES S.A. unikalnych, autorskich funkcji opartych o inteligentne algorytmy optymalizujące dla własnych aplikacji biznesowych.

Krótki opis projektu: W ramach przedmiotowego projektu badawczo-rozwojowego Wnioskodawca wykona fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, które będą skupiać się na 4 obszarach badawczych:

  • opracowanie inteligentnych algorytmów automatycznie dostosowujących wyświetlane informacje oraz sposób ich prezentacji do rozmiaru ekranu – co pozwoli na sprawne podejmowanie decyzji, analizę danych, obsługę prawną klientów

  • wzbogacenie o algorytmy optymalizacyjne konwertera tworzącego szablony dokumentów przez silnik NOVO DBV dla wszystkich produktów NOVO

  • optymalizacja rozwiązań w zakresie modelowania i definiowania sieci zależności liczbowych pomiędzy elementami procedury rozliczającej koszty w produkcie NOVO PM, tak, aby uzyskać zgodność z oczekiwaniami klientów oraz rzeczywistym funkcjonowaniem procesów na rynku

  • modyfikacja silnika NOVO DBV tak, aby wytworzyć optymalną metodę masowego generowania dokumentów (faktur) dla wszystkich zarządzanych obiektów równocześnie. W efekcie prac B+R powstaną nowe algorytmy, osiągnięty zostanie postęp w zakresie przechwytywania, przekazywania, gromadzenia, wydobywania informacji, manipulowania informacjami oraz ich prezentowania, nastąpią zmiany w strukturze danych, które zostaną wykorzystane we wszystkich produktach Wnioskodawcy: system NOVO PM oraz NOVO Szkoła. Dzięki projektowi do produktów Spółki wdrożone zostaną nowe funkcjonalności (inteligentny algorytm automatycznie dostosowujący wyświetlane informacje oraz sposób ich prezentacji do rozmiaru ekranu, efektywne tworzenie szablonów złożonych dokumentów, odzwierciedlenie procesów gospodarczych z niespotykaną do tej pory dokładnością, automatyczne efektywne generowanie dokumentów z wszystkich zarządzanych obiektów, co przełoży się na znaczne podniesienie konkurencyjności Spółki, szczególnie biorąc pod uwagę politykę firmy opartą o konkurowanie jakością i ilością funkcji. Powstałe w wyniku zakładanego wdrożenia prac B+R rozwiązania nie są jeszcze dostępne na rynku co polskim i europejskim.

Wartość całkowita projektu: 669 498.77 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU: 389 548.59 zł

NOVO Technologies S.A.
ul. Cybernetyki 7B
02-677 Warszawa
0 801 044 006
(22) 266 03 90
www.novo-property.com
dok@novo-technologies.com