Pozytywna ocena systemu NOVO PM oraz rekomendacja współpracy
z NOVO Technologies S.A.

Pozytywna ocena systemu NOVO PM oraz rekomendacja współpracy z NOVO Technologies S.A.

Cromwell Property Group pozytywnie ocenia wdrożenie zamówionej części modułu NOVO Property Managment oraz poleca współpracę z NOVO Technologies S.A.

Pełen tekst w zakładce Referencje, zapraszamy do zapoznania się.

jest aktualnosc