Przykładowe korzyści

Kluczowe funkcje i cechy

Efektywne raportowanie

Wysoki poziom zabezpieczenia danych

Efektywne wdrożenie

Aktualizacja danych w czasie rzeczywistym

Pełen dostęp przez Internet

Obsługa wszystkich typów nieruchomości komercyjnych

Generowanie dowolnych raportów managerskich

Możliwość podłączenia dowolnej liczby baz danych

Szerokie możliwości publikacji i dzielenia się raportami

Aplikacja mobilna

Wirtualna recepcja w obiektach biurowych

Elektroniczny obieg i akceptacja faktur zakupu

Panel najemcy

Elastyczne archiwum dokumentów

Automatyczne generowanie korespondencji do najemców

Proaktywne zarządzanie zabezpieczeniami umów najmu

Kompleksowe zarządzanie należnościami

Efektywne rozliczanie opłat eksploatacyjnych

Automatyczna indeksacja

Automatyczne rozliczanie i refakturowanie mediów

Błyskawiczne generowanie faktur sprzedaży

Monitorowanie efektywności działów komercjalizacji

Raportowanie statusu negocjacji z potencjalnymi najemcami

Dedykowany dla sektora nieruchomości komercyjnych CRM

Baza danych potencjalnych najemców

Panel najemcy

Elastyczne archiwum dokumentów

Możliwość korzystania z modułu w wersji mobilnej dzięki pełnej responsywności

Intuicyjne zarządzanie przeglądami

Możliwość lokalizacji urządzeń na mapie obiektu

Rozbudowany rejestr urządzeń

Efektywne zarządzanie zgłoszeniami

Efektywne raportowanie

Dzięki rozbudowanym raportom systemowym oraz integracji z narzędziem typu Business Intelligence (hurtownia danych), system NOVO PM umożliwia błyskawiczny dostęp do aktualnych danych dotyczących dowolnego obszaru zarządzania w obiekcie komercyjnym

Wysoki poziom zabezpieczenia danych

Korzystając z najwyższej klasy centrów danych oraz dzięki wbudowanym odpowiednim zabezpieczeniom systemowym o jakości na poziomie systemów informatycznych wykorzystywanych przez instytucje finansowe, system NOVO PM zapewnia użytkownikom wysoki poziom komfortu w codziennej pracy

Efektywne wdrożenie

Wdrożenie systemu NOVO PM może być szybkie z uwagi na doskonałe dopasowanie systemu do potrzeb firm zarządzających obiektami komercyjnymi lub ich właścicieli, sprawdzoną metodologię, zautomatyzowany proces importu danych do systemu, jak również wbudowane w system mechanizmy sprawdzające integralność danych

Aktualizacja danych w czasie rzeczywistym

Wszystkie dane w systemie NOVO PM aktualizują się w czasie rzeczywistym np. wprowadzenie do umowy najmu nowych parametrów w związku z podpisanym aneksem jest natychmiast widoczne w systemie dla innych użytkowników mających dostęp do tego typu informacji

Pełen dostęp przez Internet

NOVO PM jest w pełni dostępny przez zwykłą przeglądarkę internetową, dzięki czemu użytkownik może korzystać z systemu z dowolnego miejsca poprzez dowolne urządzenie podłączone do Internetu

Obsługa wszystkich typów nieruchomości komercyjnych

System NOVO PM wspiera zarządzanie wszystkimi typami nieruchomości komercyjnych: obiektami handlowymi, biurowymi oraz magazynowo-logistycznymi.
System doskonale sprawdza się także jako oprogramowanie wspierające wynajem powierzchni komercyjnej w innych obiektach użyteczności publicznej typu terminale lotnicze, dworce, stacje metra

Generowanie dowolnych raportów managerskich

Asset manager korzystający z modułu raportowego NOVO AM może tworzyć praktycznie dowolne raporty w oparciu o dane z systemu NOVO PM, lub innych systemów, które zostaną podłączone do modułu raportowego NOVO AM. Sam algorytm tworzenia raportów nie wymaga znajomości SQL - asset manager może sam po prostu "wyklikać" raport, używając do tego intuicyjnych funkcji tabel przestawnych znanych z programu Excel. Moduł raportowy NOVO AM oferuje bardzo szerokie możliwości prezentacji danych na praktycznie dowolnych wykresach, z możliwością zmiany typu wykresu w czasie rzeczywistym, a funkcja "drill down" umożliwia podgląd praktycznie każdego rodzaju danych, z których tworzy się raport


Poniżej przykłady ekranów z modułu NOVO Asset Management

Możliwość podłączenia dowolnej liczby baz danych

Moduł raportowy systemu NOVO AM pozwala na podłączenie dowolnej liczby różnych baz danych (nie tylko bazy systemu NOVO PM), umożliwiając błyskawiczne tworzenie przekrojowych raportów wykorzystujących dane np. z systemów finansowo-księgowych, liczenia klientów oraz NOVO PM


Poniżej przykłady ekranów z modułu NOVO Asset Management

Szerokie możliwości publikacji i dzielenia się raportami

Jedną z bardzo elastycznych funkcjonalności modułu raportowego systemu NOVO AM jest możliwość błyskawicznego dzielenia się stworzonymi raportami np. poprzez email, publikację na dysku, publikację w internecie, eksportowanie w formacie pdf, csv, xls, html lub zdjęcie


Poniżej przykłady ekranów z modułu NOVO Asset Management

Aplikacja mobilna

W ramach zakupionego pakietu asset manager może korzystać także z intuicyjnej aplikacji mobilnej, będącej uproszczoną wersją modułu raportowania NOVO AM, a umożliwiającej monitorowanie na bieżąco kluczowych wskaźników efektywności bezpośrednio na smartfonie


Poniżej przykłady ekranów z modułu NOVO Asset Management

Wirtualna recepcja w obiektach biurowych

Wirtualna recepcja zapewnia, za pomocą ekranu dotykowego, szybką rejestrację w module NOVO PM gości odwiedzających najemców w obiekcie, praktycznie bez udziału pracownika recepcji. Dzięki temu zarządca obiektu w każdej chwili wie, ile osób z zewnątrz znajduje się w obiekcie, może prowadzić statystyki odwiedzalności, a także, dzięki możliwości integracji z kamerą termowizyjną (zdalne mierzenie temperatury), może zapewniać wyższe bezpieczeństwo osób pracujących w obiekcie. Niższe koszty, wyższa efektywność to kluczowe i pozytywny wpływ na wizerunek zarządcy / właściciela obiektu to kluczowe korzyści wynikające z wdrożenia tej funkcjonalności


Poniżej przykłady ekranów z modułu NOVO Property Management

Elektroniczny obieg i akceptacja faktur zakupu

Funkcjonalność zapewnia zautomatyzowanie całego procesu związanego z wprowadzaniem do systemu, akceptacją i przekazywaniem do płatności faktur zakupowych (kosztowych). Elastyczne parametryzowanie ścieżek akceptacji przez użytkowników, automatyczne alertowanie emailowe o czekających na autoryzację dokumentach, a także system OCR (automatyczne odczytywanie faktur) powiązany z adresem emailowym, na który przychodzą faktury kosztowe od dostawców to kluczowe elementy umożliwiające znaczącą podniesienie efektywności zarządzania obszarem zakupów w organizacjiPoniżej przykłady ekranów z modułu NOVO Property Management

Panel najemcy

Najemcy w obiektach, które korzystają z NOVO PM, mają możliwość dostępu do wybranych danych i informacji z systemu poprzez tzw. Portal Najemcy, dostępny całkowicie on-line.
Portal najemcy dla modułu NOVO PM umożliwia najemcom szybki podgląd do swoich rozliczeń z tytułu wystawionych faktur za najem lokali (lub innych jednostek najmu) w obiekcie, możliwość ściągnięcia kopii faktur w formacie PDF oraz dodania do systemu danych o generowanych obrotach (wraz z możliwością ich podglądu, jak zmieniały się w czasie). A sam zarządca ma możliwość błyskawicznej publikacji w Portalu Najemcy ogłoszeń dotyczących działalności obiektu.
A wszystko to w nowoczesnej szacie graficznej, z możliwością wyeksponowania np. logo zarządcy


Poniżej przykłady ekranów z modułu NOVO Property Management

Elastyczne archiwum dokumentów

Moduł archiwizacji dokumentów pozwala nie tylko na przechowywanie wszystkich typów elektronicznych wersji dokumentacji (skany, PDF-y, zdjęcia itp.) związanej z prowadzoną działalnością, ale także na inteligentne wyszukiwanie kontekstowe, np. poprzez wpisanie słowa „czynsz” system NOVO PM wylistuje wszystkie dokumenty, które zawierają to słowo albo w nazwie dokumentu, albo, korzystając z interface do systemu typu OCR, w jego zawartości.
System umożliwia także bardzo elastyczne parametryzowanie i korzystanie z „drzewka” dokumentówPoniżej przykłady ekranów z modułu NOVO Property Management

Automatyczne generowanie korespondencji do najemców

System NOVO PM, dzięki rozbudowanej funkcjonalności zarządzania wzorami dokumentów, umożliwia automatyczne generowanie różnego rodzaju pism do najemców, w sposób proaktywny drukując pisma tylko dla tych najemców, których dotyczy dany temat, np. brak aktualnego zabezpieczenia.
Użytkownik może korzystać z dziesiątek wzorów dokumentów, które już znajdują się w systemie, lub tworzyć własne, uwzględniające specyfikę prowadzonej działalnościPoniżej przykłady ekranów z modułu NOVO Property Management

Proaktywne zarządzanie zabezpieczeniami umów najmu

Dostępne w systemie NOVO PM przekrojowe raporty o zabezpieczeniach umożliwiają szybką analizę zabezpieczeń poszczególnych umów najmu wyliczając aktualny, wymagany poziom zabezpieczeń oraz terminy ich wygaśnięcia.
System proaktywnie umożliwia automatyczne drukowanie dowolnych wezwań do najemców dotyczących np. konieczności uzupełnienia zabezpieczeń.
System pozwala także na wysyłanie automatycznych alertów mailowych do użytkowników, informujących o wygasających lub zbyt niskich zabezpieczeniach


Poniżej przykłady ekranów z modułu NOVO Property Management

Kompleksowe zarządzanie należnościami

Dzięki rozbudowanym raportom prezentującym dane w różnych przekrojach i zakresach, użytkownik w każdej chwili ma dostęp do bieżącej informacji dotyczącej np. poziomu należności we wszystkich zarządzanych obiektach, a dzięki funkcji „drill-down” można błyskawicznie uzyskać dostęp do szczegółowych informacji o poziomie i zakresie zadłużenia poszczególnych najemców.
System NOVO PM umożliwia także automatyczne generowanie i monitorowanie korespondencji z najemcami dotyczącej spłat należności, a także automatyczne wystawianie i wysyłanie not odsetkowych


Poniżej przykłady ekranów z modułu NOVO Property Management

Efektywne rozliczanie opłat eksploatacyjnych

System NOVO PM pozwala na w pełni automatyczne rozliczenie budżetu kosztów „service charge”, uwzględniając wszystkie parametry umów najmu – za pomocą jednej operacji w systemie użytkownik otrzymuje pełne rozliczenie opłat na każdego najemcę, z automatycznym wystawieniem np. dodatkowych faktur obciążeniowych wraz z wydrukiem szczegółowego wyliczenia poszczególnych kwot, jako informacji dodatkowej dla najemcy.
System umożliwia także bieżące monitorowanie wykorzystania budżetu kosztów eksploatacyjnych w różnych przekrojach rodzajowych i czasowychPoniżej przykłady ekranów z modułu NOVO Property Management

Automatyczna indeksacja

Indeksacja umów najmu jest w pełni automatyczna i intuicyjna.
Po zasileniu systemu NOVO PM opublikowanymi stawkami indeksacji, system automatycznie rozpocznie wystawianie faktur po nowych, zindeksowanych stawkach, dodając także odpowiednią pozycję wyrównującą do następnej faktury

Poniżej przykłady ekranów z modułu NOVO Property Management

Automatyczne rozliczanie i refakturowanie mediów

System NOVO PM automatyzuje proces rozliczania zużycia wszystkich typów mediów i refakturowania najemców, także dla skomplikowanych parametrów umów najmu np. umożliwia rozliczanie mediów na podstawie powierzchni, odczytów liczników, ryczałtów, uwzględniając różnorodne struktury opomiarowania obiektu np. kilka poziomów liczników
Poniżej przykłady ekranów z modułu NOVO Property Management

Błyskawiczne generowanie faktur sprzedaży

System PM automatyzuje proces wystawiania faktur dla setek najemców w bardzo krótkim czasie (kilka minut), także w wielu obiektach jednocześnie, umożliwiając też wystawianie wszystkich typów dokumentów sprzedaży związanych z najmem lokali, jak również dowolnych faktur dla kontrahentów w przypadku jednorazowych zdarzeń.
System pozwala także na w pełni automatyczne generowanie i wysłanie faktur elektronicznych
Poniżej przykłady ekranów z modułu NOVO Property Management

Monitorowanie efektywności działów komercjalizacji

Moduł NOVO PM umożliwia także monitowanie efektywności pracy działów komercjalizacji, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych (agencje), prezentując w czasie rzeczywistym ilości wykonanych kontaktów przez poszczególnych pracowników, ilości podpisanych umów etc.

Raportowanie statusu negocjacji z potencjalnymi najemcami

Dostępny w module NOVO PM raport "Status komercjalizacji" prezentuje w sposób przekrojowy status negocjacji z poszczególnymi najemcami na poszczególne powierzchnie / lokale, umożliwiając zaznaczenie preferowanych najemców. Ponadto, w każdym momencie, manager komercjalizacji widzi stan komercjalizacji każdego obiektu

Dedykowany dla sektora nieruchomości komercyjnych CRM

Moduł NOVO PM oferuje użytkownikom dedykowaną dla sektora obiektów komercyjnych funkcjonalność CRM, dzięki której użytkownicy mogą szybko notować kontakty / status negocjacji z potencjalnymi najemcami, także dla wielu powierzchni równocześnie

Baza danych potencjalnych najemców

Użytkownicy modułu NOVO PM mają możliwość tworzenia i pracy na rozbudowanej bazie danych zawierającej kluczowe informacje o potencjalnych najemcach, poszukujących lokali do wynajęcia. Po kilkuletniej pracy z modułem NOVO PM, klient, którego zespół komercjalizacji korzysta z modułu NOVO PM w codziennej pracy, posiada ogromną bazę wiedzy o potencjalnych najemcach na komercjalizowane w przyszłości obiekty

Panel najemcy

Najemcy w obiektach, które korzystają z NOVO FM, mają możliwość dostępu do wybranych danych i informacji z systemu poprzez tzw. Portal Najemcy, dostępny całkowicie on-line.
Portal najemcy dla modułu NOVO FM umożliwia najemcom szybkie dodawanie do systemu zgłoszeń dotyczących infrastruktury technicznej (wraz z możliwością sprawdzania statusu ich realizacji), sprawdzenie danych kontaktowych do osób zarządzających (np. księgowość, płatności, kwestie techniczne itp.).
A wszystko to w nowoczesnej szacie graficznej, z możliwością wyeksponowania np. logo zarządcy


Poniżej przykłady ekranów z modułu NOVO Facility Management

Elastyczne archiwum dokumentów

Moduł archiwizacji dokumentów pozwala nie tylko na przechowywanie wszystkich typów elektronicznych wersji dokumentacji (skany, PDF-y, zdjęcia itp.) związanej z prowadzoną działalnością, ale także na inteligentne wyszukiwanie kontekstowe, np. poprzez wpisanie słowa „urządzenie” moduł NOVO FM wylistuje wszystkie dokumenty, które zawierają to słowo albo w nazwie dokumentu, albo, korzystając z interface do systemu typu OCR, w jego zawartości.
System umożliwia także bardzo elastyczne parametryzowanie i korzystanie z „drzewka” dokumentów


Poniżej przykłady ekranów z modułu NOVO Facility Management

Możliwość korzystania z modułu w wersji mobilnej dzięki pełnej responsywności

Moduł NOVO FM jest w pełni responsywny co oznacza, że automatycznie dostosowuje się do wielkości ekranu urządzenia, z którego korzysta użytkownik (laptop, desktop, smartfon). Dzięki temu, praca z modułem NOVO FM np. techników lub ekip serwisujących jest znacznie bardziej efektywnaPoniżej przykłady ekranów z modułu NOVO Facility Management

Intuicyjne zarządzanie przeglądami

W module NOVO FM zastosowano unikatowe podejście do pracy z harmonogramem czynności okresowych, który jest generowany automatycznie przez system w oparciu o dane z dokumentacji technicznej urządzenia lub założenia własne użytkowników. Nanoszenie zmian do planu czynności okresowych, po ich wykonaniu, jest równie intuicyjne i efektywnePoniżej przykłady ekranów z modułu NOVO Facility Management

Możliwość lokalizacji urządzeń na mapie obiektu

Jedną z ciekawych funkcjonalności modułu NOVO FM jest możliwość podpięcia każdego urządzenia (lub kategorii urządzeń) pod plan obiektu (np. w formacie .dwg), z wyświetleniem w dymku podstawowych informacji o danym urządzeniu. Systemowa funkcja lupy dodatkowo wspiera użytkownika w przypadku rozbudowanych planów pięter czy całych obiektówPoniżej przykłady ekranów z modułu NOVO Facility Management

Rozbudowany rejestr urządzeń

Moduł NOVO FM korzysta z rozbudowanej kategoryzacji urządzeń, w której zastosowano 5 poziomów kategoryzacji, a która została przygotowana przy współpracy z doświadczonymi FM managerami. Użytkownik może także korzystać z własnej kategoryzacji, którą łatwo wprowadzić do systemu za pomocą predefiniowanych arkuszy Excelowych. A samo urządzenie może być opisane kilkunastoma parametrami np. data zakupu, zalecane przeglądy, producent, marka, cykl życia etc.Poniżej przykłady ekranów z modułu NOVO Facility Management

Efektywne zarządzanie zgłoszeniami

Procesowanie, monitorowanie oraz analiza zgłoszeń w module NOVO FM jest bardzo efektywna – łatwość dodawania zgłoszeń, także poprzez wysłanie do systemu emaila, odpowiednio zdefiniowane kolory, filtry czy też możliwość wyświetlenia trybu uproszczonego znakomicie ułatwiają monitorowanie oraz analizę rodzajów, kategorii oraz priorytetów zarejestrowanych zgłoszeń dotyczących infrastruktury technicznejPoniżej przykłady ekranów z modułu NOVO Facility Management

NOVO PM działa już w …

W obszarze specjalistycznych narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie w sektorze nieruchomości komercyjnych NOVO PM jest liderem rynkowym w Polsce w obszarze PM, wspiera także klientów w Estonii i na Ukrainie, zarządzających prawie 400 obiektami, z 35 000 umów najmu

>35 000

Umowy
najmu

>50

Klienci
NOVO PM

>400

Obsługiwane
obiekty

Nasi klienci

Dlaczego warto wybrać NOVO PM?

Efektywne wsparciew podejmowaniudecyzjiAutomatyzacjaElastycznośćWsparcie klientaDojrzałość i stabilność Efektywne wsparciew podejmowaniudecyzjiAutomatyzacjaElastycznośćWsparcie klientaDojrzałość i stabilność
Efektywne wsparcie w podejmowaniu decyzji
 • Rozbudowany zestaw standardowych raportów systemowych, generujących dane w czasie rzeczywistym, w tym kluczowych dla efektywnego zarządzania obiektami komercyjnymi (np. NOI, Rent-roll, należności, zabezpieczenia etc.)
 • Możliwość tworzenia dowolnych raportów dzięki integracji z nowoczesnym narzędziem Business Intelligence (hurtownia danych)
 • Zapewniona przez system NOVO PM spójność danych
 • Szybki dostęp do danych przez Internet
Automatyzacja
 • Pełna automatyzacja procesu wystawiania i dostarczania wszystkich typów faktur, także dla niestandardowych umów najmu
 • Automatyzacja procesu indeksacji
 • Automatyzacja procesu rozliczania i refakturowania mediów
 • Automatyzacja procesu rozliczania kosztów eksploatacyjnych (service charge)
 • Automatyzacja generowania korespondencji do najemców
 • Transfer danych pomiędzy systemem NOVO PM a systemem finansowo-księgowym
Elastyczność
 • Łatwość dostosowania standardowej wersji systemu NOVO PM do specyficznych, niestandardowych zapisów umów najmu lub procesów np. do procesu sprzedaży na rynkach innych niż Polska
 • Szybkie udostępnianie dowolnej wersji językowej systemu NOVO PM
Wsparcie klienta
 • Wdrożenie i rozwój systemu NOVO PM oraz wsparcie użytkownika w jednym miejscu
 • Szybkie czasy reakcji
 • Wysokiej jakości wsparcie użytkownika, potwierdzone referencjami klientów
 • Szybkie i efektywne rozszerzenia standardowej wersji systemu NOVO PM pod specyficzne wymagania klientów
Dojrzałość i stabilność
 • System NOVO PM wspiera klientów od 2011 roku - przez ten czas potwierdził swoją efektywność i stabilność
 • Nasi klienci zwalidowali jakość systemu NOVO PM czego potwierdzeniem są otrzymane referencje z przeprowadzonych wdrożeń
 • Na rynku Polskim system NOVO PM został wdrożony już u kilkudziesięciu klientów polskich i zagranicznych

Integracja z innymi systemami IT

NOVO PM posiada otwartą architekturę umożliwiającą integrację z dowolnymi, innymi systemami IT, w tym przede wszystkim systemami finansowo-księgowymi, systemami liczenia klientów, systemami klasy BMS, systemami raportującymi. Poniżej przykłady systemów, z którymi jest zintegrowany system NOVO PM