Grupa Bergold zdecydowała się na wdrożenie obu modułów systemu tj. Property Management i Facility Management

Grupa Bergold zdecydowała się na wdrożenie obu modułów systemu tj. Property Management i Facility Management.

Grupa Bergold działa na polskim i europejskim rynku nieruchomości od początku lat 90-tych. W swoim portfolio posiadają kilkanaście nieruchomości komercyjnych.

jest aktualnosc