Wdrożenie systemu NOVO PM w Centrum Bankowo-Finansowym

NOVO Technologies podpisała umowę na wdrożenie systemu NOVO PM w Centrum Bankowo-Finansowym, będącym zarządcą m.in. dawnego Domu Partii w Warszawie.

Cieszymy się, że system NOVO PM będzie wspierał naszego nowego Klienta w codziennym zarządzaniu tak charakterystycznym obiektem w stolicy Polski.

jest aktualnosc