Naudos – pavyzdžiai

Pagrindiniai požymiai

Efektyvus ataskaitų parengimas

Aukštas duomenų saugumo lygis

Efektyvus įdiegimas

Duomenų atnaujinimas realiu laiku

Pilna prieiga prie interneto

Visų rūšių komercinio nekilnojamojo turto palaikymas

Mibilios aplikacijos

Daug galimybių parengti ir dalintis ataskaitomis

Išsamių valdymo ataskaitų parengiams

Neribotas duomenų bazių skaičius

Automatinis korespondencijos parengimas nuomininkams

Nuomininkų portalas

Lankstus dokumentų archyvas

Aktyvus nuomos sutartyse numatytų garantijų valdymas

Išsamus gautinų sumų valdymas

Efektyvus paslaugų mokesčių apskaitymas

Automatinė indeksacija

Automatinis atsiskaitymas už komunalines paslaugas ir pakartotinis sąskaitų išrašymas

Greitas sąskaitų parengimas

Komercializacijos skyrių efektyvumo stebėjimas

Pranešimas apie derybų su potencialiais nuomininkais būklę

CRM skirtas komercinio nekilnojamojo turto sektoriui

Pontencialus nuomininkų registras

Nuomininkų portalas

Lankstus dokumentų archyvas

Mobilioji modulio versija

Intuityvus periodinis veiklos valdymas

Įrangos vieta objekto žemėlapyje

Išplėstinis įrangos registras

Veiksmingas pranešimų valdymas

Efektyvus ataskaitų parengimas

Išsamios sistemos ataskaitos ir integracija su verslo valdymo įrankiu (duomenų saugykla), ,,NOVO PM" sistemai suteikia tiesioginę prieigą prie bet kurios komercinio objekto valdymo srities esamų duomenų

Aukštas duomenų saugumo lygis

„NOVO PM" sistema vartotojams suteikia kokybišką priemonę kasdieniniame darbe, nes naudoja modernius duomenų centrus ir informacinių sistemų kokybės užtikrinimo priemones, kurias naudoja ir finansų įstaigos

Efektyvus įdiegimas

„NOVO PM" sistemos diegimas gali būti greitas dėl to, kad sistema puikiai atitinka įmonių, valdančių komercines patalpas, poreikius, naudojama patikrinta diegimo metodika, automatizuotas duomenų įvedimas, taip pat į sistemą įdiegtas duomenų vientisumo mechanizmas

Duomenų atnaujinimas realiu laiku

Visi „NOVO PM" sistemos duomenys atnaujinami realiu laiku, pvz. naujų parametrų įvedimas į nuomos sutartį, susijęs su pasirašytu šios sutarties priedu, tai yra iškart matomas sistemoje kitiems vartotojams, turintiems prieigą prie tokio tipo informacijos

Pilna prieiga prie interneto

„NOVO PM" yra visiškai prieinama per standartinę interneto naršyklę, todėl vartotojas gali dirbti sistemoje iš bet kurios vietos per bet kurį prie interneto prijungtą įrenginį

Visų rūšių komercinio nekilnojamojo turto palaikymas

„NOVO PM" sistema padeda valdyti visų rūšių komercinio nekilnojamojo turto objektus: prekybos, biurų, sandėlių ir logistikos.
Sistema yra tobula programinė įranga, padedanti valdyti komercinių patalpų nuomą kitose viešųjų paslaugų srityse, tokiose kaip oro uostai, geležinkelių terminalai, metro stotys

Mibilios aplikacijos

Kaip įsigyto paketo dalį turto valdytojas taip pat gali naudotis intuityvia mobiliąja aplikacija, kuri yra mobilioji (supaprastinta) „NOVO AM“ ataskaitų modulio versija ir leidžia tiesiogiai stebėti pagrindinius veiklos rodiklius naudojantis bet kuriuo išmaniuoju telefonu

Daug galimybių parengti ir dalintis ataskaitomis

Viena iš lanksčiausių ,,NOVO AM" pranešimų modulio funkcijų yra galimybė akimirksniu pasidalinti sukurtomis ataskaitomis pdf, csv, xls, html arba JPG formatu elektroniniu paštu ar publikuojant jas tinkliniame diske ar internete

Išsamių valdymo ataskaitų parengiams

Turto valdytojas, naudojantis ,,NOVO AM" ataskaitų teikimo moduliu, gali sukurti įvairias ataskaitas, remiantis duomenimis iš ,,NOVO PM" sistemos ar kitų sistemų ar duomenų bazių, kurios bus prijungtos prie ,,NOVO AM" ataskaitų modulio. Ataskaitų kūrimo algoritmui nereikia informacijos apie SQL - turto valdytojas gali tiesiog pasižiūrėti bet kurią ataskaitą, naudodamasis suvestinių lentelių, iš standartinės gerai žinomos „Excel“ versijos, funkcijomis. „NOVO AM“ ataskaitų teikimo modulis siūlo labai platų duomenų pateikimo parinkčių diapazoną su galimybe pakeisti grafiko tipą realiuoju laiku, o funkcija „išsiaiškinti“ vartotojams suteikia galimybę peržiūrėti bet kokio tipo duomenis, kurie buvo naudojami ataskaitoje

Neribotas duomenų bazių skaičius

„NOVO AM“ ataskaitų teikimo modulis gali būti sujungtas su daugybe skirtingų duomenų bazių (ne tik su „NOVO PM“ duomenų baze), leidžiančiomis vartotojams iš karto sukurti ataskaitas įvairiais pjūviais naudojant duomenis, pvz. iš finansinių ir apskaitos sistemų, lankytojų skaičiavimo ir "NOVO PM"

Automatinis korespondencijos parengimas nuomininkams

,,NOVO PM" funkcionalumas leidžia valdyti daug įvairių dokumentų šablonų, kurių pagrindu galima automatiškai paruošti įvairius korespondencijos šablonus nuomininkams, iniciatyviai spausdinant laiškus tik tiems nuomininkams, kuriems yra aktuali tam tikra tema, pvz. nėra saugumą užtikrinančių garantijų. Vartotojas gali naudoti dešimtis dokumentų šablonų, kurie jau yra sistemoje, arba sukurti savo, atsižvelgiant į kliento verslo specifiką

Nuomininkų portalas

,,NOVO PM" naudojantys turto nuomininkai turi prieigą prie pasirinktų sistemos duomenų ir informacijos per vadinamąjį "Nuomininkų portalą", prieinamą internetu. ,,NOVO PM" modulio nuomininkų portalas suteikia nuomininkams galimybę greitai peržiūrėti patalpų (ar kitų nuomos vienetų) nuomos sąskaitas faktūras objekte, atsisiųsti sąskaitų faktūrų kopijas PDF formatu ir pridėti duomenis apie apyvartą (su galimybe juos peržiūrėti, nes laikui bėgant jie keičiasi). Ir pats vadovas turi galimybę nedelsdamas ,,Nuomininkų portale" paskelbti pranešimus apie operacijas objekte. Ir visa tai gali atlikti moderniame, intuityviame grafinio dizaino portale su galimybe parodyti pvz. pastato valdytojo logotipą

Lankstus dokumentų archyvas

Dokumentų archyvavimo modulis leidžia vartotojams saugoti ne tik visų tipų elektronines dokumentų versijas (nuskaitytas bylas, PDF dokumentus, nuotraukas ir pan.), susijusias su kliento verslu, bet ir vykdyti intelektualią konteksto paiešką, pvz., įvesdami žodį ,,išsinuomoti", ,,NOVO PM" sistema "atrinks" visus dokumentus, kuriuose yra šis žodis arba dokumento pavadinime, arba, naudojant OCR sistemos sąsają, jo turinyje. Sistema taip pat leidžia labai lanksčiai parametruoti ir naudoti dokumentų "medį"

Aktyvus nuomos sutartyse numatytų garantijų valdymas

,,NOVO PM" sistemoje esančios ataskaitos apie nuomos sutartyse numatytas kiekvieno nuomininko garantijas suteikia galimybę greitai išanalizuoti atskiros nuomos sutarties garantijas apskaičiuojant reikiamą saugumo lygį ir jų galiojimo laiką. Sistema automatiškai parengia nuomininkų, kuruos reikia įspėti apie pvz. poreikį papildyti garantijas sąrašą. Sistema taip pat leidžia siųsti automatinius įspėjimus el. paštu vartotojams apie pasibaigusias, besibaigiančias garantijas arba nepakankamą jų saugumo užtikrinimą

Išsamus gautinų sumų valdymas

Išsamios ataskaitos, kuriose pateikiami duomenys įvairiais pjūviais, leidžia sistemos vartotojui bet kada gauti visą informaciją, pvz., apie visų valdomų objektų gautinas sumas. Naudojant "duomenų gręžimo" funkciją, vartotojas gali iš karto pasiekti išsamią informaciją apie atskirų nuomininkų susidariusios skolos dydį ir apimtį.
,,NOVO PM" sistema taip pat leidžia automatiškai generuoti ir stebėti korespondenciją su nuomininkais dėl gautinų sumų apmokėjimo, taip pat automatiškai generuoti ir siųsti informacinius pranešimus apie palūkanas

Efektyvus paslaugų mokesčių apskaitymas

„NOVO PM" sistema leidžia visiškai automatiškai apskaityti „aptarnavimo mokestį" atsižvelgiant į visus nuomos sutarčių parametrus - atlikdamas vieną sistemos operaciją, vartotojas gauna pilną atsiskaitymą už kiekvieną nuomininką, automatiškai išrašant, pavyzdžiui, papildomų mokesčių sąskaitas faktūras, įskaitant išsamų individualių mokesčių apskaičiavimą, kuris detalizuojamas kaip papildoma informaciją nuomininkui. Sistema taip pat leidžia nuolat stebėti veiklos išlaidų biudžeto naudojimą įvairiais aspektais (laikui bėgant, pagal išlaidų kategoriją ir pan.)

Automatinė indeksacija

Nuomos sutarčių indeksavimas yra visiškai automatinis ir intuityvus. Įkėlusi paskelbtas indeksavimo normas į ,,NOVO PM", sistema automatiškai pradės išrašyti sąskaitas faktūras naujais, indeksuotais tarifais, pridėdama atitinkamą papildomą mokestį prie kitos sąskaitos faktūros

Automatinis atsiskaitymas už komunalines paslaugas ir pakartotinis sąskaitų išrašymas

,,NOVO PM" sistema automatizuoja visų rūšių komunalinių paslaugų ir nuomininkų pakartotinių sąskaitų išrašymo procesą, taip pat sudėtingus nuomos sutarčių parametrus, pvz. leidžia atsiskaityti už komunalines paslaugas pagal plotą, skaitiklių rodmenis, fiksuotą mokestį, atsižvelgiant į įvairias matavimo struktūras objekte, pvz. įvairius skaitiklių režimus

Greitas sąskaitų parengimas

,,NOVO PM" sistema automatizuoja sąskaitų išrašymą šimtams nuomininkų per trumpą laiką (kelias minutes), daugelyje objektų tuo pačiu metu. Ji tai taip pat suteikia galimybę parengti visų rūšių pardavimo dokumentus, susijusius su patalpų nuoma ir visas rangovų sąskaitas faktūras. Sistema leidžia visiškai automatizuoti sąskaitų išrašymą ir jas siųsti elektroninėmis ryšio priemonėmis

Komercializacijos skyrių efektyvumo stebėjimas

,,NOVO PM" modulis taip pat leidžia vartotojams stebėti tiek vidinių, tiek išorinių (agentūrų) komercijos skyrių efektyvumą realiu laiku pateikdamas atskirų darbuotojų kontaktų skaičių, pasirašytų sutarčių skaičių ir kt. informaciją

Pranešimas apie derybų su potencialiais nuomininkais būklę

,,NOVO PM" modulyje pateiktoje „Nuomos statusas“ ataskaitoje pateikiama derybų su atskirais nuomininkais dėl patalpų nuomos eiga, leidžianti išsirinkti pageidaujamus nuomininkus. Be to, bet kuriuo metu vadybininkas mato kiekvieno objekto komercinę būklę

CRM skirtas komercinio nekilnojamojo turto sektoriui

,,NOVO PM" modulis vartotojams siūlo CRM funkcijas, pritaikytas komercinių patalpų specifikai, todėl vartotojai gali greitai įrašyti kontaktus / įvesti informaciją apie derybų eigą su potencialiais nuomininkais dėl daugelio patalpų vienu metu

Pontencialus nuomininkų registras

,,NOVO PL“ modulio vartotojai turi galimybę sukurti ir dirbti su išsamia duomenų baze, kurioje yra pagrindinė informacija apie potencialius nuomininkus, ieškančius nuomojamų patalpų. Po kelerių metų darbo su "NOVO PL" moduliu, klientas, kurio komercinio skyriaus komanda kasdieniniame darbe naudoja ,,NOVO PL" modulį, turi didžiulę duomenų bazę apie potencialius nuomininkus būsimai komercinei veiklai vystyti

Nuomininkų portalas

„NOVO FM“ naudojančių objektų nuomininkai turi galimybę prieiti prie pasirinktų duomenų ir informacijos iš sistemos per vadinamąjį nuomininkų portalą, prieinamą internetu. „NOVO FM“ modulio nuomininkų portalas suteikia galimybę nuomininkams greitai pridėti prie sistemos pranešimus, susijusius su technine infrastruktūra (kartu patikrinti jų įgyvendinimo statusą), patikrinti nekilnojamojo turto ir (arba) pastatų valdytojų kontaktinius duomenis (pvz., apskaita, mokėjimai, techniniai klausimai ir kt.). Ir pats vadovas turi galimybę iš karto nuomininkų portale paskelbti pranešimus apie operacijas. Ir visa tai pateikiama moderniame, intuityviame grafiniame dizaine su galimybe, pavyzdžiui, publikuoti nekilnojamojo turto valdytojo logotipą

Lankstus dokumentų archyvas

Dokumentų archyvavimo modulis leidžia vartotojams ne tik saugoti visų tipų elektronines dokumentų versijas (nuskaitytas dokumentų bylas, PDF dokumentus, nuotraukas ir pan.), susijusias su jų verslu, bet ir vykdo kontekstines paieškas, pvz., įvedus žodį" "oro kondicionavimas", ,,NOVO FM" modulis išvardins visus dokumentus, kuriuose žodis yra dokumento pavadinime arba, naudojant OCR sistemos sąsają, jo turinyje. Sistema taip pat leidžia labai lanksčiai parametruoti ir naudoti dokumentų "medį"

Mobilioji modulio versija

„NOVO FM“ modulis adaptyvus, tai reiškia, kad jis automatiškai prisitaiko prie vartotojo naudojamo prietaiso (nešiojamojo kompiuterio, darbalaukio, išmaniojo telefono) ekrano dydžio. Dėl šios priežasties dirbant su ,,NOVO FM" moduliu, pvz. technikų arba aptarnavimo komandų darbas, yra daug efektyvesnis

Intuityvus periodinis veiklos valdymas

,,NOVO FM" modulyje yra numatyta galimybė sudaryti periodinių darbų grafiką, kurį automatiškai sukuria sistema, pagrįsta duomenimis iš įrangos techninės dokumentacijos arba pačių vartotojo prielaidomis. Periodinės veiklos plano pakeitimai, juos įgyvendinus, yra lengvai pritaikomi

Įrangos vieta objekto žemėlapyje

Viena iš įdomių ,,NOVO FM" modulio funkcijų yra galimybė kiekvieną įrenginį (arba įrenginių kategoriją) sujungti su svetainės planu (pvz. dwg formatu). Sistemos padidinamojo stiklo funkcija padeda vartotojui padidinti vaizdą, jei yra dideli aukštų planai ar visų patalpų planai

Išplėstinis įrangos registras

"NOVO FM" modulyje naudojamas platus įrangos klasifikavimas, kuriame naudojami 5 kategorijos lygiai ir kuris buvo parengtas bendradarbiaujant su patyrusiais FM specialistais. Vartotojas taip pat gali naudoti savo klasifikaciją, kurią į sistemą galima lengvai įvesti naudojant iš anksto parengtas „Excel“ skaičiuokles. O pačią techninę įrangą galima apibūdinti keliais parametrais, pvz. pirkimo data, rekomenduojamos patikros, gamintojas, prekės ženklas, gyvavimo ciklas ir kt

Veiksmingas pranešimų valdymas

Pranešimų apdorojimas, stebėjimas ir analizė „NOVO FM“ modulyje yra labai veiksmingi - pranešimus pridėti labai paprasta, siunčiant el. laišką į sistemą, o skirtingos spalvos, filtrai ir galimybė parodyti supaprastintą režimą labai palengvina stebėjimą ir analizę, registruojant pranešimų tipą, kategorijas ir prioritetus, atsižvelgiant į objekto techninę infrastruktūrą

NOVO PM jau naudojama …

,,NOVO PM“ yra Lenkijos rinkos lyderė specialių IT priemonių, padedančių efektyviai valdyti nekilnojamąjį turtą, srityje. Šiomis priemonėmis naudojasi Estijos ir Ukrainos klientai, valdantys virš 600 objektų, kuriose yra sudaryta virš 40 000 nuomos sutarčių

>50 000

Nuomos
sutartys

>70

,,NOVO PM"
klientai

>700

Aptarnaujamos
patalpos

Mūsų klientai

Kodėl NOVO PM?

Brandumas ir stabilumasKlientų aptarnavimasLankstumasAutomatizacijaEfektyvi pagalbapriimantsprendimus Brandumas ir stabilumasKlientų aptarnavimasLankstumasAutomatizacijaEfektyvi pagalbapriimantsprendimus
Brandumas ir stabilumas
 • ,,NOVO PM" sistema klientai naudojasi nuo 2011 m. - per tą laiką ji įrodė savo efektyvumą ir stabilumą
 • Mūsų klientai patikrino ,,NOVO PM" sistemos kokybę, kurią patvirtina daugybė teigiamų atsiliepimų, gautų sėkmingai įsidiegus šią sistemą
 • ,,NOVO PM" naudojasi dešimtys Lenkijos ir užsienio klientų
Klientų aptarnavimas
 • „NOVO PM" sistemos diegimas ir plėtra, taip pat sistemos aptarnavimas vienoje vietoje
 • Greitas reagavimo laikas
 • Aukštos kokybės sistemos aptarnavimas, patvirtintas klientų rekomendacijomis
 • Greitas ir efektyvus standartinės NOVO PM sistemos versijos tobulinimas, kad atitiktų specifinius kliento reikalavimus
Lankstumas
 • Paprasta standartinės ,,NOVO PM" sistemos versijos adaptacija prie konkrečių, nestandartinių nuomos sutarčių ar procesų nuostatų, pvz., prie pardavimo procesų kitose rinkose
 • Greitas ,,NOVO PM" sistemos vertimas į bet kurią kliento pageidaujamą kalbinę versiją
Automatizacija
 • Pilnas visų rūšių sąskaitų faktūrų, taip pat ir nestandartinių nuomos sutarčių, parengimo ir pateikimo proceso automatizavimas
 • Indeksavimo proceso automatizavimas
 • Komunalinių paslaugų atsiskaitymo ir pakartotinių sąskaitų išrašymo proceso automatizavimas
 • Veiklos išlaidų (paslaugų mokesčių) atsiskaitymo proceso automatizavimas
 • Korespondencijos parengimas nuomininkams
 • Duomenų perdavimas tarp ,,NOVO PM" sistemos ir finansinės bei apskaitos sistemos
Efektyvi pagalba priimant sprendimus
 • Platus standartinių sistemos ataskaitų rinkinys, kuriame pateikiami duomenys realiu laiku, įskaitant pagrindinius duomenis efektyviam komercinių objektų valdymui (pvz., NOI, nuomos, gautinos sumos, nuomininkų pateiktos garantijos ir kt.)
 • Galimybė kurti bet kokias ataskaitas, gautas integravus šiuolaikinius verslo žvaldymo įrankius (duomenų saugyklą)
 • Duomenų nuoseklumą užtikrina pati NOVO PM sistema
 • Greita prieiga prie duomenų internetu

Integracija su kitomis IT sistemomis

,,NOVO PM“ sistemos atvira architektūra, leidžia integruoti ją su bet kuriomis kitomis IT sistemomis, visų pirma su finansinėmis ir apskaitos sistemomis, klientų skaičiavimo sistemomis, BMS klasės ir ataskaitų sistemomis. Toliau pateikiami sistemų, į kurias integruota ,,NOVO PM" sistema, pavyzdžiai