Z satysfakcją informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach projektu ”Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”

Projekt: Wzrost konkurencyjności NOVO Technologies S.A. poprzez rozwój eksportu własnego produktu - systemu NOVO Property Management uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3. “Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand“ Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

System NOVO Property Management to kompleksowe, nowoczesne, wielojęzyczne, wielowalutowe, całkowicie dostępne przez Internet oprogramowanie klasy ERP wspierające deweloperów, właścicieli i zarządców obiektów komercyjnych każdego typu w efektywnym zarządzaniu.  
Dzięki pozyskanym środkom system NOVO Property Management jak również polska branża IT ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych.

Wartość Projektu 515 000 PLN
Wkład Funduszy Europejskich 412 000 PLN

jest aktualnosc