Eelised

Võtmefunktsioonid ja -karakteristikud

Efektiivne aruandlus

Andmekaitse kõrge tase

Efektiivne juurutamine

Andmete uuendamine reaalajas

Uus ligipääs interneti kaudu

Ärikinnisvara kõikide liikide teenindamine

Mobiilirakendus

Laialdased võimalused aruannete avaldamiseks ja saatmiseks

Võimalus liita mistahes kogus andmebaase

Mistahes haldamisaruannete genereerimine

Rendileandja paneel

Mugav dokumentide arhiiv

Kirjavahetuse automaatne genereerimine rendileandjate jaoks

Rendilepingute kaitse proaktiivne juhtimine

Rahaliste vahendite kompleksne haldamine

Ekspluatatsioonimaksete efektiivne arvestus

Kommunaalteenuste automaatne arvestus ja refaktureerimine

Automaatne indekseerimine

Müügi faktuurarvete hetkeline genereerimine

Potentsiaalsete rendileandjatega läbirääkimise staatuse aruanne

Ette nähtud ärikinnisvara CRM-sektori jaoks

Potentsiaalsete rendileandjate andmebaas

Turustusosakondade efektiivsusseire

Rendileandja paneel

Mugav dokumentide arhiiv

Võimalus mooduli kasutamiseks mobiiliversioonis tänu täielikule reageerivusele

Ülevaate intuitiivne juhtimine

Seadme lokaliseerimise võimalikkus objekti kaardil

Seadmete laiendatud register

Teatiste efektiivne juhtimine

Efektiivne aruandlus

Tänu süsteemi laiendatud aruannetele ja integreerimisele ärianalüüsi tüüpi tööriistale (andmehoidla) võimaldab süsteem NOVO PM kohese ligipääsu ajakohastatud andmetele, mis puudutavad mistahes valdkonna äriobjekte

Andmekaitse kõrge tase

Kasutades kõrgklassi andmekeskusi ja tänu sisse ehitatud vastavatele kvaliteedisüsteemi kaitsetele informatsioonisüsteemide tasemel, mida kasutavad finantsettevõtted, tagab süsteem NOVO PM kasutajatele kõrge mugavustaseme igapäevases töös

Efektiivne juurutamine

Süsteemi NOVO PM juurutamine toimub kiiremini tänu süsteemi kohandumisele firmade või nende omanike nõuetega, kes haldavad äriobjekte, tänu kontrollitud meetoditele, automaatsele andmete sisestamise protsessile ja süsteemi sisseehitatud mehhanismidele, mis kontrollivad andmete terviklikkust

Andmete uuendamine reaalajas

Kõiki süsteemi NOVO PM andmeid uuendatakse reaalajas, näiteks rendilepingusse uute parameetrite sisestamine seoses allkirjastatud kokkuleppega on kohe nähtav teistele kasutajatele, kellel on sellisele teabele ligipääs

Uus ligipääs interneti kaudu

Süsteem NOVO PM on täielikult saadaval tavalise veebilehitseja kaudu, tänu millele saab kasutaja kasutada süsteemi igas kohas ja igas seadmes, mis on internetiga ühendatud

Ärikinnisvara kõikide liikide teenindamine

Süsteem NOVO PM toetab igat liiki ärikinnisvara haldamist: kaubanduslikud, kontori-, lao- ja logistikaobjektid. Süsteemi võib kasutada kui tarkvara, mis toetab äripindade renti üldkasutatavatel objektidel, näiteks lennujaamade terminalid, raudteejaamad, metroojaamad

Mobiilirakendus

Hangitud paketi raames saab varahaldur kasutada ka intuitiivset mobiilirakendust, mis on lihtsustatud versioon aruandlusmoodulist NOVO AM ja mis võimaldab jooksvalt jälgida efektiivsusnäitajaid otse nutitelefonis

Laialdased võimalused aruannete avaldamiseks ja saatmiseks

Süsteemi NOVO AM aruandlusmooduli üks paindlikumaid funktsioone on võimalus kiiresti jagada koostatud aruandeid, näiteks elektronpostiga, avaldamisega kettal, internetis, saatmiseks PDF-, CSV-, XLS- või HTML-formaadis või fotona

Võimalus liita mistahes kogus andmebaase

Süsteemi NOVO AM aruandlusmoodul võimaldab liita mistahes koguse erinevaid andmebaase (mitte ainult süsteemi NOVO PM baasil), võimaldades hetkega koostada kokkuvõtlikke aruandeid näiteks andmetega finants- ja raamatupidamissüsteemist, klientide arvestust ning NOVO PMi

Mistahes haldamisaruannete genereerimine

Varahaldur, kes kasutab aruandluse moodulit NOVO AM, võib koostada praktiliselt mistahes aruande süsteemi NOVO PM andmete põhjal või muude süsteemide põhjal, mis on lülitatud aruandlusmooduli NOVO AM juurde. Aruannete koostamise algoritm ei nõua SQLi alaseid teadmisi – varahaldur saab vajutada lihtsalt „Otsi“, kasutades selleks Exceli tabeli intuitiivseid funktsioone. Aruandlusmoodul NOVO AM pakub väga laialdast võimalust esitada andmeid praktiliselt mistahes graafikutes võimalusega muuta graafiku liiki reaalajas ja „drill down“-funktsioon võimaldab vaadata praktiliselt igat andmeliiki, millest aruanne koosneb

Rendileandja paneel

Objektidel NOVO PMi kasutavatel rendileandjatel on ligipääs süsteemi valitud andmetele ja teabele läbi nn rendileandja portaali, mis on täielikult kättesaadav veebirežiimis.
Mooduli NOVO PM rendileandja portaal võimaldab rendileandjatel kiiresti läbi vaadata kõik arvestused ettevalmistatud ruumide rendi faktuurarvete kohta (või teiste rendiühikute kohta) objektil, alla laadida faktuurarvete koopiad PDF-formaadis ja lisada süsteemi andmed saadud käibe kohta (koos võimalusega nende ajas muutumine läbi vaadata). Juhataja ise saab kiiresti avaldada rendileandja portaalis kuulutusi, mis puudutavad objekti tegevust.
See kõik on vormistatud kaasaegse graafika abil, millega saab kuvada näiteks juhatuse logotüüpi

Mugav dokumentide arhiiv

Dokumentide arhiveerimise moodul võimaldab mitte ainult säilitada igat liiki elektrooniliste dokumentide versioone (skaneeringud, PDF, fotod jne), mis on seotud teostatava tegevusega, vaid ka sooritada kontekstipõhist otsingut. Näiteks sõna „rent“ sisestamisel kontrollib moodul NOVO PM kõiki dokumente, mis sisaldavad seda sõna kas dokumendi nimetuses või sisus, kasutades viimase jaoks liidest OCR-tüüpi süsteemis.
Lisaks võimaldab süsteem paindlikult seadistada dokumentide parameetreid

Kirjavahetuse automaatne genereerimine rendileandjate jaoks

Süsteem NOVO PM võimaldab tänu dokumentide näidiste juhtimise laiendatud funktsioonile automaatselt genereerida erinevat liiki kirju rendileandjatele, luues proaktiivselt kirjad ainult nendele rendileandjatele, keda see teema puudutab, näiteks aktuaalse kaitse puudumine.
Kasutaja võib kasutada kümneid dokumentide näidiseid, mis on juba süsteemis olemas, või luua isiklikud, arvestades tegevusvaldkonna erisusega

Rendilepingute kaitse proaktiivne juhtimine

Süsteemis NOVO PM saadaolevad aruanded kaitse lõikes võimaldavad kiiresti analüüsida erinevate rendilepingute vajalikku kaitsetaset, arvutades välja tegelikult vajaliku kaitsetaseme ja selle lõppemise tähtajad.
Süsteem võimaldab proaktiivselt lisada mistahes nõudmisi rendileandjatele, näiteks vajadus kaitset lisada.
Samuti võimaldab süsteem saata automaatseid teavitusi elektronpostiga, mis teatavad kaitse lõppemisest või liiga madalast tasemest

Rahaliste vahendite kompleksne haldamine

Tänu laiendatud aruannetele, mis esitavad andmeid erinevates lõigetes ja sfäärides, on kasutajal igal hetkel olemas ligipääs jooksvale teabele, mis puudutab näiteks, kõikide juhitavate objektide võlgnevuse taset ja tänu funktsioonile "drill-down” võib kiiresti saada ligipääsu üksikasjalikule teabele erinevate rendileandjate võlgnevuse tasemest ja ulatusest.
Süsteem NOVO PM võimaldab samuti automaatselt genereerida ja jälgida kirjavahetust rendileandjatega, mis puudutab võlgnevuste tasumist, samuti intressinõuete ettevalmistamist ja saatmist

Ekspluatatsioonimaksete efektiivne arvestus

Süsteem NOVO PM võimaldab täiesti automaatselt arvestada teenustasude kulude eelarvet, arvestades rendilepingu kõiki parameetreid. Ühe süsteemioperatsiooni abil saab kasutaja täieliku maksete arvestuse iga rendileandja kohta, automaatse ettevalmistusega, näiteks lisa faktuurarved, eraldi summade täpse väljatrükiga, kui täiendav teave rendileandja jaoks.
Süsteem võimaldab samuti jooksvas režiimis jälgida eelarve kulude kasutamist erinevates tüüp- ja ajavahemikes

Kommunaalteenuste automaatne arvestus ja refaktureerimine

Süsteem NOVO PM automatiseerib igat liiki kommunaalteenuste arvestamise protsessi ja rendileandjate korduvarvestust. Lisaks võimaldab see rendilepingu keeruliste parameetrite korral arvestada kommunaalteenuseid üldpinna, arvestite näitude ja fikseeritud summade põhjal, arvestades erinevaid objekti mõõtmise struktuure, näiteks mitu arvestite tasandit

Automaatne indekseerimine

Rendilepingu indekseerimine on täielikult automatiseeritud ja intuitiivne.
Peale avaldatud indekseerimise määrade sisestamist süsteemi NOVO PM hakkab süsteem saatma faktuurarveid automaatselt peale uusi indekseerimise määrasid, lisades vastava tasandusmäära ka järgmisele faktuurarvele

Müügi faktuurarvete hetkeline genereerimine

Süsteem PM automatiseerib faktuurarvete ettevalmistamise protsessi sadade rendileandjate jaoks väga lühikese aja jooksul (mõni minut), samuti üheaegselt mitmel objektil, võimaldades ette valmistada kõiki erinevaid müügidokumente, mis on seotud ruumide rentimisega, samuti mistahes faktuurarveid partnerite jaoks ühekordsete tehingute korral.
Süsteem võimaldab samuti täiesti automaatselt genereerida ja saata elektroonilisi faktuurarveid

Potentsiaalsete rendileandjatega läbirääkimise staatuse aruanne

Moodulis NOVO PM saadaolev aruanne „Turustamisstaatus“ kujutab läbirääkimiste staatust erinevate rendileandjatega erinevatele pindade/ruumide asjus, võimaldades ära märkida rendileandjad, kes pakuvad soodsaid tingimusi. Lisaks sellele näeb müügijuht mistahes hetkel iga objekti äriseisukorda

Ette nähtud ärikinnisvara CRM-sektori jaoks

Moodul NOVO PM pakub kasutajatele spetsiaalselt äriobjektidele sektorile mõeldud funktsiooni CRM, tänu millele saavad kasutajad kiiresti fikseerida kontakte / läbirääkimiste staatust potentsiaalsete rendileandjatega, samuti mitmetele pindadele üheaegselt

Potentsiaalsete rendileandjate andmebaas

Mooduli NOVO PM kasutajatel on võimalus koostada ja töötada laiendatud andmebaasiga, mis sisaldab võtmeteavet potentsiaalsete rendileandjate kohta, kes otsivad rentimiseks ruume. Mitme aasta jooksul mooduliga NOVO PM töötades on kliendil, kelle müügiosakond kasutab moodulit NOVO PM igapäevaselt, suur teadmistebaas potentsiaalsete rendileandjate kohta tulevaste äriobjektide jaoks

Turustusosakondade efektiivsusseire

Moodul NOVO PM võimaldab lisaks kontrollida nii sisemiste kui ka välimiste (agentuurid) turustusosakondade töö efektiivsust, esitades reaalajas kontaktide hulka, mida teostavad erinevad töötajad, allkirjastatud lepingute kogust jne

Rendileandja paneel

Objektidel NOVO PMi kasutavatel rendileandjatel on ligipääs süsteemi valitud andmetele ja teabele läbi nn rendileandja portaali, mis on täielikult kättesaadav veebirežiimis.
Mooduli NOVO PM rendileandja portaal võimaldab rendileandjatel kiiresti läbi vaadata kõik arvestused ettevalmistatud ruumide rendi faktuurarvete kohta (või teiste rendiühikute kohta) objektil, alla laadida faktuurarvete koopiad PDF-formaadis ja lisada süsteemi andmed saadud käibe kohta (koos võimalusega nende ajas muutumine läbi vaadata). Juhataja ise saab kiiresti avaldada rendileandja portaalis kuulutusi, mis puudutavad objekti tegevust.
See kõik on vormistatud kaasaegse graafika abil, millega saab kuvada näiteks juhatuse logotüüpi

Mugav dokumentide arhiiv

Dokumentide arhiveerimise moodul võimaldab mitte ainult säilitada igat liiki elektrooniliste dokumentide versioone (skaneeringud, PDF, fotod jne), mis on seotud teostatava tegevusega, vaid samuti sooritada kontekstipõhist otsingut. Näiteks sõna „haldamine“ sisestamisel kontrollib moodul NOVO FM kõiki dokumente, mis sisaldavad seda sõna kas dokumendi nimetuses või dokumendi sisus, kasutades viimase jaoks liidest OCR-tüüpi süsteemis

Võimalus mooduli kasutamiseks mobiiliversioonis tänu täielikule reageerivusele

Moodul NOVO FM on täielikult reageeriv. See kohaldub automaatselt kasutaja seadme kuvari mõõtmetega (tahvelarvuti, arvuti, nutitelefon). Tänu sellele on näiteks tehnikute ja hooldeteenuse töötamine mooduliga NOVO FM palju efektiivsem

Ülevaate intuitiivne juhtimine

Moodulis NOVO FM kasutatakse unikaalset lähenemisviisi töötamiseks perioodiliste tegevuste graafikuga, mis genereeritakse automaatselt läbi süsteemi seadme tehnilise dokumentatsiooni andmete või kasutajate isiklike eelduste põhjal. Perioodiliste tegevuste plaani muudatuste sisse kandmine peale nende täitmist on intuitiivne ja efektiivne

Seadme lokaliseerimise võimalikkus objekti kaardil

Mooduli NOVO FM üks huvitavatest funktsioonidest on võimalus lülitada iga seade (või seadmete kategooria) objekti plaanile (näiteks DWG-formaadis), kujutades päises antud seadme põhiteavet. Luubi süsteemne funktsioon toetab täiendavalt kasutajat laiendatud korruseplaanide või terviklike objektide korral

Seadmete laiendatud register

Moodul NOVO FM kasutab laiendatud seadmete kategooriatesse jagamist, kus on kasutatud viit eri tasemega kategooriat ja mis loodi koostöös kogenud rajatiste haldusjuhtidega. Kasutaja võib samuti kasutada isiklikku kategooriajaotust, mida on lihtne süsteemi sisestada Exceli tüüplehtede abil. Seadet ennast on võimalik kirjeldada mitmete parameetritega, näiteks ostukuupäev, soovitud ülevaated, tootja, mudel, kasutusaeg jne

Teatiste efektiivne juhtimine

Teatiste toimetamine, monitooring ja analüüs on moodulis NOVO FM väga efektiivne. Mugav on lisada teatisi, mis on süsteemi saabunud elektronpostiga; vastavad värvitoonid, filtrid ja lihtsustatud režiimi kujutamise võimalus lihtsustavad suurepäraselt tehnilist taristut puudutavate registreeritud teatiste liikide, kategooriate ja prioriteetide seiret ja analüüsi

NOVO PM töötab juba …

Spetsiifiliste informatsiooni tööriistade valdkonnas, mis toetavad haldust ärikinnisvara sektoris, on NOVO PM Poola omandihalduse valdkonna turuliider. Samuti toetab NOVO PM kliente Eestis ja Ukrainas, kes juhivad üle 600 objekti üle 40 000 rendilepinguga

>50 000

Rendi-
lepingud

>70

Kliendid
NOVO PM

>700

Teenindatavad
objektid

Meie kliendid

Miks valida NOVO PM?

Kindlus ja stabiilsusKlienditugiPaindlikkusAutomatiseerimineOtsuste vastuvõtmise efektiivnetugi Kindlus ja stabiilsusKlienditugiPaindlikkusAutomatiseerimineOtsuste vastuvõtmise efektiivnetugi
Kindlus ja stabiilsus
 • Süsteem NOVO PM toetab kliente alates aastast 2011. Selle aja jooksul on see tõestanud oma efektiivsust ja stabiilsust
 • Meie kliendid on kontrollinud süsteemi NOVO PM kvaliteeti. Seda kinnitab kasutajatelt saadud tagasiside
 • Poola turul on süsteemi NOVO PM juurutatud juba paarikümnel kohalikul ja välismaisel kliendil
Klienditugi
 • Süsteemi NOVO PM juurutamine, arendus ja klienditugi kõik ühest kohast
 • Kiire reageerimisaeg
 • Kvaliteetne klienditugi, mida kinnitab kasutajate tagasiside
 • Süsteemi NOVO PM standardversiooni kiire ja efektiivne laiendamine kliendi erinõudmistele
Paindlikkus
 • Süsteemi NOVO PM standardversiooni mugav kohaldatavus spetsiifiliste mittestandardsete rendi või protsessi kirjetele, näiteks müügiprotsessile teistel turgudel peale Poola
 • Kiire ligipääs süsteemi NOVO PM mistahes keeleversioonile
Automatiseerimine
 • Igat tüüpi faktuurarvete ettevalmistamise ja kättetoimetamise protsessi täielik automatiseerimine, sealhulgas ka mittestandardsete rendilepingute jaoks
 • Indekseerimisprotsessi automatiseerimine
 • Kommunaalteenuste arvestusprotsessi ja refaktureerimise automatiseerimine
 • Ekspluatatsioonikulude arvestusprotsessi automatiseerimine (teenustasud)
 • Korrespondentsi genereerimise automatiseerimine rendiandjatele
 • Andmete liikuvus süsteemi NOVO PM ning finants- ja raamatupidamissüsteemide vahel
Otsuste vastuvõtmise  efektiivne tugi
 • Laiendatud süsteemi standardaruannete komplekt, mis genereerivad andmed reaalajas, sealhulgas äriobjektide efektiivseks haldamiseks (näiteks NOI, Rent-roll, võlgnevused, kaitse jm)
 • Võimalus luua mistahes aruandeid tänu integreerimisele kaasaegse ärianalüüsi tööriistadega (andmepank)
 • Süsteemiga NOVO PM tagatud andmete ühtsus
 • Kiire ligipääs andmetele läbi interneti

Integreerimine teiste IT-süsteemidega

NOVO PM on avatud struktuuriga, mis võimaldab seda integreerida mistahes IT-süsteemidega, sealhulgas finants- ja raamatupidamissüsteemidega, kliendiarvestuse süsteemidega, BMC-klassi süsteemidega, aruandlussüsteemidega. Alljärgnevalt on ära toodud süsteemide näidised, millega süsteem NOVO PM on integreeritud