Clients about NOVO PM

Kellele on mõeldud NOVO PM?

Süsteem NOVO PM on mõeldud varade, omandite ja rajatiste haldajatele, kes haldavad:
kaubanduskeskusi
ärihooneid
ladusid
eluruume (pikaajaline rentimine)
lennujaamade terminale
raudteejaamu
metroojaamu
bussijaamu

Eelised

Rendi faktuurarvete automaatne kättesaamine (konkreetne objekt)

kuni 3 minutit
Rendi faktuurarvete automaatne kättesaamine (kogu portfelli jaoks)
kuni 30 minutit
Rendi faktuurarvete käibe pealt kättesaamine
kuni 30 minutit/objekt
Kommunaalteenuste arvestus ja refaktureerimine
kuni 30 minutit/objekt
Ekspluatatsioonikulude arvestus
kuni 30 minutit/objekt
Elektroonsete faktuurarvete esitamine
Viivitusteta
Indekseerimine
Viivitusteta
Aruandlus
Viivitusteta

Rohkem teavet

Valige moodul, mis Teile huvi pakub

Aruandlusmoodul NOVO Asset Management võimaldab meie partneri kaasaegse andmehoidla baasil luua reaalajas mistahes aruanded varahaldurite jaoks
Mooduli NOVO Property Management funktsioonid võimaldavad automatiseerida võtmeprotsesse, mis on seotud omandihalduse valdkonna efektiivse haldamisega
Moodul NOVO Property Leasing toetab kommertsosakondi äripindade kiire ja optimaalse rentimise protsessi
Moodul NOVO Facility Management võimaldab äriobjektide tehnilist taristut efektiivselt hallata

Meie kliendid